Kỹ Thuật Máy Tính

Kết nối – Định hướng – Học tập - Vui chơi

Sau kỳ training vô cùng thú vị, ngày 30/3 vừa qua, các đội đua thuộc bảng “Xử lý ảnh số” đã bắt tay thực hiện thử thách đầu tiên của mình trên phần mềm mô phỏng do BTC cung cấp. Tại thử thách này, các đội đua phải cung cấp source code xử lý các đoạn đường đua của mình và BTC sẽ thực hiện chấm điểm dựa trên kết quả của chạy mô phỏng!
Kết thúc vòng thi, đã có 16 đội thành công hoàn thành thử thách, đây là sẽ là ưu thế lớn cho các đội khi tham gia vào vòng thứ 2 của UIT CAR RACING 2019!

uitcar2019 Bang2Vong1 Result