Kỹ Thuật Máy Tính

Kết nối – Định hướng – Học tập - Vui chơi

Tài liệu huấn luyện Xe tự hành sử dụng công nghệ cảm biến hồng ngoại (Bảng 1): https://drive.google.com/open?id=1_Y7hX1HFgzzd_blInP8uCDCxChzp4iji

Tài liệu huấn luyện Xe tự hành sử dụng công nghệ xử lý hình sảnh số (Bảng 2): https://drive.google.com/open?id=1OEsH1D5J-6TxgfCT_a4-r_LlzIixHjVI