Kỹ Thuật Máy Tính

Kết nối – Định hướng – Học tập - Vui chơi

Theo như thông báo trước đó, Bảng 1 chỉ được 20 xe dành cho 20 đội, nhưng hiện tại số lượng đăng ký đã lên tới 28 đội. Với tinh thần tạo điều kiện cho tất cả các bạn đã đăng ký đều được có xe để thi đấu nên BTC quyết định bổ sung thêm 3 xe nữa.
Trong đó, 20 đội sẽ được phát mỗi đội 1 xe để kiểm thử và thi đấu như thông báo trước đó, 8 đội còn lại sẽ chung nhau 3 xe (khoảng 3 đội chung 1 xe). Để đảm bảo tính công bằng trong việc chọn ra 20 đội được sử dụng xe riêng, BTC sẽ tổ chức một bài đánh giá xếp loại, 20 đội có điểm cao nhất sẽ được sử dụng xe riêng, 8 đội đứng cuối sẽ cùng nhau chia sẻ 3 xe.
 
Nội dung bài đánh giá xếp loại đội thi như sau:
- Hình thức đánh giá: Làm bài đánh giá theo đội ở nhà và nộp kết quả online
- Thời gian: 24h, bắt đầu từ 21h thứ 6 ngày 15/03/2019 đến 21h thứ 7 ngày 16/03/2019
- Nội dung bài đánh giá:
      + Tư duy giải quyết bài toán thông qua vẽ sơ đồ giải thuật
      + Kiến thức trong các buổi huấn luyện
- Thông báo kết quả, 12h thứ 2 ngày 18/03/2019
(Lưu ý: Bài đánh giá và link nộp kết quả sẽ được BTC gửi qua email đăng ký của mỗi đội)
 
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy Dương) hoặc đăng câu hỏi tại group: https://www.facebook.com/groups/2164673006973402/