TIN TỨC

Hợp tác giữa khoa Kỹ thuật Máy tính và công ty Nuvoton - Đài Loan.

Trong chương trình hỗ trợ công tác nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển trong trường đại học, cũng như quản bá sản phẩm của mình. Công ty Nuvoton, Đài Loan đã chủ động liên hệ và tài trợ 2 kit NuMicro ARM Cortex™-M0 NUC 140 cho khoa Kỹ Thuật Máy Tính, mở đầu cho việc đi đến hỗ trợ số lượng lớn learning board này cho nhu cầu đào tạo, và nghiên cứu của giảng viên, và sinh viên tại khoa. Để cụ thể hơn về sự hợp tác này, đại diện công ty Nuvoton sẽ đến tham quan và trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo khoa KTMT cũng như BGH trường ĐH CNTT vào ngày 27/03/2013.

Chi tiết về sự hợp tác có thể xem trong file đính kèm.