THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[CBD Robotics] Tuyển thực tập Machine Learning

1. Vị trí: Machine Learning Intern
2. Tên công ty: CBD Robotics
3. Yêu cầu
 • Có kiến thức trong phát triển phần mềm & Sác xuất thống kê
 • Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình (prefer Python)
 • Có kinh nghiệm làm việc trong Machine Learning
 • Có kiến thức về Deep Learning
 • Có kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Có kiến thức lập trình hướng đối tượng
 4. Bạn sẽ làm gì
 • Tham dự lớp huấn luyện Machine Learning (online hoac offline)
 • Chia sẻ lập trình trên GitHub
 • Học hỏi cách xây dựng kiến trúc phần mềm của dự án
 • Hoc hỏi các giải thuật Machine Learning và models
 • Học hỏi thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Tham gia viết lập trình cho dự án
 • Hỗ trợ nhóm phát triển phần mềm ứng dụng Machine Learning dùng Python/Postgresql

5. Quyền lợi

 • Tham dự lớp Machine Learning (Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision)
 • Tương tác với các kỹ sư kinh nghiệm
 • Tham gia các dự án thực tế lớn
 • Có thể làm việc remote ở nhà
 • Số giờ làm việc khoảng 15 tiếng/tuần
 • Sẽ có lương thực tập 2-4 triệu/tháng (sau ít nhất 3-4 tháng thực tập)
 • Có khả năng được nhận làm lập trình viên chính thức sau khóa thực tập 
6. Chuyên môn của bạn
Python - Machine Learning - Deep Learning - NLP - Computer Vision
7. Về công ty chúng tôi
CBD Robotics
Được sáng lập bởi nhóm chuyên gia người Mỹ và Việt kiều Mỹ trong lĩnh vực Quản lý dữ liệu lớn, Khoa học dữ liệu, Bảo mật máy tính, Machine Learning và Robotics, CBD Robotics có khả năng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất giúp các cơ quan, công ty và các ngành công nghiệp giải quyết những thách thức nhạy cảm và phức tạp nhất về quản lý dữ liệu lớn, ứng dụng thông minh nhân tạo vào dữ liệu để tiên đoán sự kiện, đặc biệt trong Marketing và chẩn đoán y tế. Sự kết hợp giữa các thuật toán phức tạp và thiết kế phần mềm chất lượng cao khiến các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi mang lại những kinh nghiệm quý báu cho quý khách hàng và giúp các quý công ty lấy được niềm tin từ hàng triệu người sử dụng, hoàn thành các hoạt động cũng như tạo ra các dữ liệu.
 
8. Nộp hồ sơ
Các bạn sinh viên quan tâm, vui lòng gửi CV về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 12/08/2018 với tiêu đề [CBD Robotics]_<YOURNAME>