THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[FPT Software] Tuyển Kỹ sư và Sinh viên thực tập

Mình gửi các bạn thông tin tuyển dụng của Fsoft như bên dưới:

1.      Intership về thiết kế vi mạch, Verilog, Specification, Verification, FPGA, SoC system, ASIC design

2.      Kỹ sư có kinh nghiệm làm về C++/Java đi làm việc tại nhật làm về UI

3.      Matlab Skill để làm Cyber-security cho Power Steering

Bạn nào có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng gửi email kèm CV tới email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hạn chót là 28/07/2018

Chú ý: email gửi theo định dạng: [FSOFT]_<Vị trí theo số>_<Ho_n_Ten>

Ví dụ bạn ứng tuyển vị trí Kỹ sư C++/Java và bạn tên là Ngô Thành Công: [FSOFT]_2_NgoThanhCong