THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[SNST] Tuyển thực tập tháng 6/2021

Thân gửi các bạn SV thông tin tuyển dụng thực tập của SNST&Finger Vina tháng 6/2021:

1) Vị trí tuyển dụng: Internship and Fresh Junior engineer.

2) Thời gian nhận CV (chỉ nhận CV tiếng Anh): từ ngày thông báo đến hết Thứ Sáu 04/06/2021

3) Thời gian dự kiến tiến hành phỏng vấn tại văn phòng SFV: khi có đủ lượng CV sẽ tiến hành từng đợt phỏng vấn

4) Nội dung tuyển dụng:

 - Đối tượng tham gia dự tuyển: tất cả các bạn sinh viên cuối năm 4, năm 3 (đã hoàn thành 70% chương trình học). Đối với các bạn đã tốt nghiệp chờ bằng thì sẽ ký thử việc 2 tháng sau đó ký hợp đồng chính thức luôn

 - Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia đợt đào tạo kéo dài 3 tháng hoặc tham gia trực tiếp vào On job training (đối với các bạn đã tốt nghiệp và đang chờ bằng)

 - Quyền lợi: SFV sẽ cung cấp bữa trưa, tiền hỗ trợ đi lại (VND1,000,000/ tháng) và tiền giữ xe tại tòa nhà cho tất cả ứng viên Internship. Với các ứng viên đã tốt nghiệp sẽ tiến hành ký thử việc 2 tháng và sau đó ký hợp đồng chính thức

 - Sau thời gian đào tạo đầu tiên, SFV sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động tuyển dụng là nhân viên chính thức (Junior Engineer) của SFV.

 - Thời gian dự kiến bắt đầu chương trình là ngày 14/06/2021.

  - Nộp hồ sơ tại: https://drive.google.com/drive/folders/1Hzr7L2o0rYYe9wHYHeGyIHhQweUxUiWW?usp=sharing

(Các bạn chuẩn bị CV tiếng Anh, định dạng file PDF và gửi vào link bên trên với format tên file: <SNST_Intern_T62021>-<Ho ten SV>.PDF)

 Rg.