THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo Nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2(2019-2020) hệ chất lượng cao

 

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp hệ chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2019-2020

Căn cứ thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020: https://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/1247-thong-bao-ve-mon-hoc-thuc-tap-doanh-nghiep-hoc-ky-2-2019-2020-he-cqdt-va-clc

Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp hệ chất lượng cao học kỳ 2 năm học 2019-2020: như sau:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 20/7/2020- 21/7/2020 (Thứ 2 và thứ 3)

          Sáng từ 8g30 đến 11g00

          Chiều từ 13g30 đến 15g30

          Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

          Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại linkhttp://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

          Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTP2idO2njCdkErXk8zVRcmz7XiHYyhuhQdB3L7DFmEFICTw/viewform

           Thời gian báo  cáo thực tập trước hội đồng sẽ thông báo cụ thể sau ngày SV nộp BCTT (dự kiến ngày báo cáo thực tập trong khoảng từ 21 đến 7/8/2020)

(sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút) (DS và thời gian hội đồng chi tiết sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT)