THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[Seminar] Chuyên nghiệp cho kỹ sư

Nhằm giúp các bạn sinh viên năm 3 chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và thái độ trước khi tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Khoa Kỹ thuật Máy tính tổ chức một buổi seminar nhằm hướng dẫn sinh viên năm 3 chuẩn bị hành trang trước khi tham gia thực tập tại doanh nghiệp, thông tin chi tiết như bên dưới:

     - Seminar: Chuyên nghiệp cho kỹ sư

     - Thời gian: 10h, thứ 3, ngày 09/06/2020

     - Địa điểm: C102

     - Báo cáo viên: TS. Đoàn Duy (phụ trách hợp tác doanh nghiệp của khoa)

Kính mời các bạn sinh viên quan tâm tham dự.