THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo Điều chỉnh danh sách phân công GVHD thực tập học kỳ 1 (2019 - 2020) hệ CQDT và CLC

Sinh viên hệ chính quy đại trà và chất lượng cao đã đăng ký môn học thực tập doanh nghiệp ở học kỳ 1, năm học 2019-2020 xem kỹ danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐÃ CÓ ĐIỀU CHỈNH ở file đính kèm.