THỰC TẬP - VIỆC LÀM

TB Nộp báo cáo thực tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 – Chính quy đại trà

 Căn cứ thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019:

http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/966-tb-ke-hoach-thuc-tap-doanh-nghiep-hoc-ky-i-2018-2019-he-chinh-quy-dai-tra

Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập như sau:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 25/12/2018- 26/12/2018 (Thứ 3 và thứ 4)

       Sáng từ 8g30 đến 11g00

          Chiều từ 13g30 đến 15g30

          Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

          Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

          Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdX1-VTLAWuVgrdx0thzZOLCHmdZT60zHzZ-C_cRnGD9MDVA/viewform

            Thời gian báo  cáo thực tập trước hội đồng dự kiến trong khoảng thời gian từ 31/12/2018 đến 18/01/2019: sẽ thông báo cụ thể sau ngày SV nộp BCTT (sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút) (DS và thời gian hội đồng chi tiết sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT)

Attachments:
Download this file (CE501.J11_18-09-14.xlsx)CE501.J11_18-09-14.xlsx[ ]11 kB