THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 11/12) năm 2021- nộp hồ sơ online

SV xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm