THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo dời lịch bảo vệ KLTN đợt 2, năm học 2020-2021

 

Do Ban chủ nhiệm khoa phải tham dự công tác về Chương trình đào tạo do phòng ĐTĐH tổ chức vào ngày 30/07/2021.

Do đó, Khoa KTMT thông báo dời lịch bảo vệ KLTN đợt 2, năm học 2020-2021 sang ngày 03/08/2021