THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 5/2021 - Chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 5/2021 - Chất lượng cao ở file đính kèm.

Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa: Từ ngày 05/05/2021 – 12/05/2021.

Sinh viên lưu ý: Trước khi về khoa nộp hồ sơ xét TN, các bạn điền đầy đủ thông tin tại form: https://docs.google.com/forms/d/14HInGT_XoAp8qPpGRdGiLKb5WldLxplbgiVrXyV9FYw/edit

Hồ sơ xét TN SV xem tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep