THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2021

 Lưu ý: Trước khi đến nộp hồ sơ các bạn điền đầy đủ thông tin tại linkhttps://docs.google.com/forms/d/1xQ3m3tspep-6BScQyfk1DUCq8lCWcPMgndbVCAcO4Uk/edit

STT

Ngày

Công việc

1

04/5/2021

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa

2

05/5/2021-12/5/2021

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

14/5/2021

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

17/5/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

18/5/2021-21/5/2021

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

26/5/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2021