THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo phát Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng Khóa 2019  Khoa KTMT

 Thông báo phát Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng Khóa 2019  Khoa KTMT

Khoa KTMT gửi thông tin đến các bạn sinh viên Khoa Kỹ thuật Máy tính khóa 2019 về việc nhận chứng chỉ GDQP như sau:

- Thời gian: sáng từ 08g15 - 11g00, chiều từ 13g30 - 15g30 trong 3 ngày 17, 18, 19/6/2020 (thứ 4, thứ 5, thứ 6)

- Địa điểm: phòng E6.2 (Văn phòng Khoa KTMT)

Lưu ý:

- Sinh viên chỉ liên hệ vào những giờ trên, không liên hệ vào giờ nghỉ trưa

- Sinh viên khi đi nhận vui lòng mang theo thẻ sinh viên và nhớ kí xác nhận

- Sinh viên khi nhận chứng chỉ về nên nộp lên hệ thống bản scan theo thông báo từ P.DTDH: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-nop-chung-chi-quoc-phong