THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp lại Khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020 (bản hoàn chỉnh)

- Sinh viên nộp hai cuốn KLTN cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt trên bìa xanh nước biển (theo mẫu); sinh viên trực tiếp nộp 1 cuốn cho Thư viện và 1 cuốn nộp cho Khoa

Thời gian nộp tại Khoa: 14/05/2020 - 15/05/2020.

- Chi tiết thông báo nộp KLTN xem ở link: https://ktmt.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1260-thong-bao-nop-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2019-2020-ban-hoan-chinh