THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020- Chính quy đại trà

  • Sửa

- Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020 hệ Chính quy đại trà trong file đính kèm và nộp đơn cứu xét về cho khoa theo hình thức nộp đơn online ( Lưu ý: Đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên, nộp online theo link bên dưới).

- Thời gian nộp đơn cứu xét: 23/04/2020 – 27/04/2020.

- Link nộp đơn cứu xét: https://forms.gle/VwWK7x8CtztecjgT7

Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về P.ĐT ĐH  để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch đã TB: https://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1274-ke-hoach-xu-ly-hoc-vu-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020.