THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Chất lượng cao

- Sinh viên xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020 hệ Chất lượng cao ở file đính kèm và nộp đơn cứu xét về cho khoa (đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên, nộp online theo link bên dưới).

- Thời gian nộp đơn cứu xét: 23/04/2020 – 27/04/2020.

Link nộp đơn cứu xét: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv5E9IMDFYbYbqjn4PVWcfPlz9FnyzJfrKdIWwC-qGQj4TIQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về Văn phòng đặc biệt để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định.