THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo hoãn nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020 (bản hoàn chỉnh)

- Với tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Trường đã cho phép nhân viên làm việc online tai nhà. Do đó, khoa thông báo cho sinh viên hoãn nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020 (bản hoàn chỉnh).

- Thời gian nộp KLTN (bản hoàn chỉnh): Khoa sẽ thông báo lại sau.