THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2, học kỳ 2, năm học 2019-2020_Chương trình CQDT

Sinh viên chương trình chính quy đại trà khoa KTMT, đã đăng ký học Đồ án 1 và Đồ án 2 ở học kỳ 2, năm học 2019-2020 xem danh sách đề tài ở file đính kèm.

Ngoài các đề tài đã được công bố trong danh sách, sinh viên có thể chủ động liên hệ giảng viên để làm các đề tài khác.

Thời gian thực hiện Đồ án 1 và 2 khoa sẽ căn cứ theo kế hoạch năm học của trường đã điều chỉnh.