THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2019-2020

Thời gian bắt đầu Hội đồng: Sáng từ 9 giờ 00, ngày 20/03/2020

- Hình thức báo cáo: Online, sử dụng công cụ Microsoft Teams.

- Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

- Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm