THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách Dự kiến Sinh viên Khoa KTMT bị xử lý học vụ HK2, 2018 - 2019

Sinh viên xem danh sách dự kiến xử lý học vụ hệ Chính quy Đại trà và hệ Chất lượng cao.

Các bạn lưu ý làm đơn cứu xét từ ngày 19/9/2019 đến ngày 26/9/2019

Qua thời gian trên, Khoa sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về Phòng Đào tạo để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định.

Kế hoạch xử lý học vụ, sinh viên xem trong file đính kèm.