THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2019 - Hệ Chính quy Đại trà

Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2019 - Hệ Chính quy Đại trà ở file đính kèm.

Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa: Từ ngày 19/9/2019 – 25/9/2019.

Sinh viên lưu ý: Trước khi về khoa nộp hồ sơ xét TN, các bạn điền đầy đủ thông tin tại form:

https://forms.gle/xH3ZRXst5DuzC51a7

Khoa KTMT không nhận các hồ sơ thiếu chứng chỉ anh văn