THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2018-2019

Thời gian bắt đầu Hội đồng: Sáng từ 10 giờ 00, thứ 5 ngày 07/03/2019.
- Địa điểm: Phòng E6.3.
- Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.
Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.