THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2019 - Hệ Chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2019 - Hệ Chất lượng cao ở file đính kèm.

Thời gian nộp hồ sơ xét TN về khoa: Từ ngày 04/3/2019 – 12/3/2019.

Sinh viên lưu ý: Trước khi về khoa nộp hồ sơ xét TN, các bạn điền đầy đủ thông tin tại form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN_h4cIZ0W2ftN-dCh03EA3yEEST3JTYeZZ1sXBQtOaNxD3w/viewform?vc=0&c=0&w=1

Khoa KTMT không nhận các hồ sơ thiếu chứng chỉ anh văn