THÔNG BÁO HỌC VỤ

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (THÁNG 3 NĂM 2019)

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (THÁNG 3 NĂM 2019)

  • Sửa

Các bạn xem chi tiết kế hoạch trong file đính kèm!

Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ xét TN về khoa đợt 1 là từ ngày 04/3/2019 – 12/3/2019

             Quy trình và hồ sơ xét TN vui lòng xem tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Thân mến!