THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Sinh viên xem thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 tại link: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-dot-2-nam-2018