THÔNG BÁO HỌC VỤ

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 (THÁNG 12 NĂM 2018)

Các bạn xem chi tiết kế hoạch trong file đính kèm nhé!

Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ xét TN về khoa đợt 10 là từ ngày 10/12/2018 – 17/12/2018

Thân mến!