KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

[Seminar học thuật] Công cụ quản lý phiên bản mã nguồn Git - GitHub

Github - một không còn xa lạ với các lập trình viên. Đây là một kỹ năng bắt buộc các bạn phải có khi tham gia vào các dự án có nhiều thành viên tham gia.

Trước khi bắt đầu với loạt khóa training của CEEC trong tháng 10 tới thì hãy nắm riêng cho mình kỹ năng này nhé.seminar20181003

Link đăng kí: http://bit.ly/SeminarThang10CEEC