KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

[Seminar học thuật] Cách viết thuyết minh đề tài NCKH-SV

 Một vấn đề nảy sinh trong hoạt động NCKH-SV2018 đó là rất nhiều đề tài bị loại do viết thuyết minh đề tài không hợp lý dẫn đến bị loại rất đáng tiếc. Vì thế khoa Kỹ thuật Máy tính tổ chức một buổi seminar học thuật để hướng dẫn các bạn sinh viên toàn trường các viết một thuyết minh đề tài NCKH-SV sao cho hợp lý, thuyết phục và mang tính khoa học cao. Thông tin buổi seminar như bên dưới:

- Chủ đề: Cách viết thuyết minh đề tài NCKH-SV

- Người trình bày: ThS. Phan Đình Duy - Phó trưởng khoa KTMT

- Địa điểm: Phòng E6.3 (sẽ thay đổi phòng nếu số lượng sinh viên tham gia đông và sẽ được báo trước)

- Thời gian: 10h ngày 01/03/2019

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAK2_7OIvDS_kqDsgVa_HvlpIp9tAHRlLKeil1Zij9hZkiYg/viewform

Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZzJkAuTf5ZiiwQx3Xtoe4ocrGqNQzs016VBn4rE4v0/edit#gid=260625211

 

Thông báo số 07/TB-KHCN của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / học viên cao học năm 2019 (NCKH-SV2019) (xem tại đây).