CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

Chương trình tư vấn, giải đáp chương trình Tiếng anh tại UIT

Chương trình tư vấn, giải đáp chương trình Tiếng anh tại UIT

Tất cả các bạn sinh viên đều có thể tham dự, đặc biệt là các em tân sinh viên năm nhất cần nắm các thông tin về chương trình học, quy định về Ngoại ngữ tại Trường.

Thông báo chi tiết tại: http://celuit.edu.vn/thong-bao-sinh-hoat-chuyen-de-tieng-anh

Thông báo trên Facebook: https://www.facebook.com/ttnnuit/photos/a.322600754906909/991133034720341