CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[CTSV] Thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế và theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 sẽ tổ chức cùng thời gian với Lễ Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020. Dự kiến ngày tổ chức 28/11/2020.

Link thông báo chi tiết: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-vv-thay-doi-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-dot-1-nam-2020