CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[UIT-TTPC&ĐBCL] Thông báo về việc khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
Căn cứ Kế hoạch rà soát, cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2016- 2020 ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT.
Nay phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) tiến hành tổ chức lấy ý kiến sinh viên (SV) về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2019-2020 và dịch vụ hỗ trợ tại Trường như sau:
  - Đối tượng khảo sát: Bao gồm SV các lớp chính quy đại trà, chất lượng cao (CLC), chương trình tiên tiến (CTTT), cử nhân tài năng (CNTN), kỹ sư tài năng (KSTN).
  - Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 06/01/2020 – 10/02/2020
  - Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào student.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  - Số lượng khảo sát là căn cứ để Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tính điểm rèn luyện:
     + SV đăng ký từ 4 môn học trở xuống phải thực hiện khảo sát 100% số môn học đã đăng ký.
     + SV đăng ký trên 4 môn học phải thực hiện khảo sát ít nhất 80% số môn học đã đăng ký.
     + Đề nghị:
     + SV các khóa tham gia khảo sát đúng thời gian quy định, đánh giá trung thực, khách quan vì kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Trường đánh giá và xếp loại giảng viên hằng năm.
     + Phòng Dữ liệu và công nghệ thông tin (DL&CNTT) chuẩn bị và vận hành hệ thống khảo sát online; đưa nội dung thông báo lên website của Trường.
     + Phòng TT-PC-ĐBCL tổ chức và kiểm tra việc thực hiện khảo sát.
     + Các Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH), Phòng CTSV, các Khoa/Bộ môn, giảng viên thông báo đến tất cả SV trong trường biết để thực hiện.
Mọi thắc mắc, SV vui lòng liên hệ phòng TT-PC-ĐBCL qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .