CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[UIT] Khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 1 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo (TT-PC- ĐBCL) chất lượng tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học lần 1 năm 2019, thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
- Thời gian khảo sát: Từ ngày 16/04/2019 – 31/07/2019
- Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn
Đề nghị:
- Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH), Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), Văn phòng các Chương trình đặc biệt (VPĐB), Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin phối hợp với Phòng TT-PC-ĐBCL triển khai hoạt động khảo sát.
- Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, VPĐB và các Khoa/Bộ môn thông báo đến tất cả SV được công nhận tốt nghiệp biết để thực hiện.