Cuộc thi học thuật

STT

Thành tích / Giải thưởng

Sinh viên

Năm

1

Giải nhất cuộc thi Ứng dụng Vi điều khiển Việt Nam lần 1

Vũ Mạnh Cường

Phan Trần Như Ngọc

Võ Hữu Tài

2014

2

Giải nhất cuộc thi Monokon 2016

Trần Hoàng Lộc

Nguyễn Phú Cường

Bùi Văn Xứng

Trần Thanh Toản

2016

3

Giải nhì Hackerthon

Đào Thanh Hải

4

Giải nhì Ý tưởng sáng tạo trẻ TP. Hồ Chí Minh lần 9

Nguyễn Văn Dũng

2017

5

Giải nhì cuộc thi Cansat toàn quốc

Nguyễn Đức Hoan

2018

6

Giải nhì cuộc thi CDIO Academy

Trần Hoàng Lộc

2018

7

Giải Nhất Vietnam Smart Energy Hackathon

Trịnh Việt Hoàng

Vũ Ngọc Anh Hà

Nguyễn Trần Kha

2019

8

Giải khuyến khích LSI Design Contest lần thứ 23

Trần Quang Diệu

Trương Anh Hào

Huỳnh Trung Tấn

2019

9

Giải 3 Olympic Vi điện tử Quốc tế lần thứ 15

Đoàn Văn Hiếu

2020

10

Giải khuyến khích Hackerthon lần thứ 4

Lý Hồng Phong

Chế Quang Huy

Châu Minh Đức

2020

 11

 giải khuyến khích LSI Design Contest lần thứ 24

 Lê Nguyễn Hoàng Thiện

Nguyễn Phan Hoàng Phúc

2021