Phòng thí nghiệm Open Lab

Phòng thí nghiệm mở (Open Lab) khoa kỹ thuật máy tính được trang bị đầy đủ các trang thiết bị thí nghiệm dành cho sinh viên và giảng viên phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Khoa KTMT hiện tại có hai phòng thí nghiệm mở tại E6.8 và E6.1. Ngoài ra, Khoa KTMT còn có phòng họp E6.3 cho các nhóm nghiên cứu tổ chức các buổi thảo luận, họp, seminar.

nckh2

Sinh viên thảo luận tại phòng E6.3

Phòng Open Lab E6.1 dành là không gian nghiên cứu cho các bạn sinh và sinh hoạt của câu lạc bộ Điện tử, hệ thống nhúng (CEEC)

nckh

IMG 3345

Phòng thí nghiệm E6.8 là không gian nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp

681

68