Hướng nghiên cứu

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Đặc điểm độc đáo của các chuyên ngành đào tạo của Khoa là nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị, giải pháp có phạm vi ứng dụng rất lớn, từ các ứng dụng cao cấp trong công nghiệp cho đến các ứng dụng bình dân như các thiết bị gia dụng. Nói chung, các lĩnh vực công nghệ cao còn nhiều mới mẻ ở Việt Nam, nhưng chắc chắn có một tốc độ phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Nhu cầu nguồn nhân lực chuyên sâu cho các ngành công nghệ cao hiện nay rất lớn.

Hệ thống nhúng

   • Nghiên cứu thiết kế phần cứng các hệ thống nhúng và viết phần mềm cho các hệ thống này. Đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ trên các thiết bị di động Android và ô tô.

Robot và điều khiển tự động

   • Nghiên cứu - thiết kế - mô phỏng các hệ thống tự động.
   • Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong điều khiển Robot.

Thiết kế vi mạch

   • Nghiên cứu thiết kế các mạch điện tử ứng dụng
   • Thiết kế và mô phỏng các mạch điện tử cơ bản
   • Thiết kế vi mạch trên FPGA
   • Thiết kế ASIC cho những ứng dụng cụ thể