THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 (2021-2022) Hệ Chính quy Đại trà và Chất lượng cao

Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm

Danh sách hướng dẫn TTDN xem tại link (Lưu ý: file trong link có 2 sheet):  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_L72f9kCvZCc1CwtJhI5ocySJtRerqJ73OTcHmEHYKI/edit?usp=sharing

 

Attachments:
Download this file (KTMT-Ke hoach TTDN_HK1_2021-2022.pdf)KTMT-Ke hoach TTDN_HK1_2021-2022.pdf[ ]181 kB