Lịch tiếp sinh viên của CVHT các lớp

LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

KHOA: KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

         

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

CVHT LỚP

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

EMAIL

1

Đoàn Duy

KTMT0001

Sáng thứ 5 hàng tuần, 9h - 11h
- Offline: E6.4/E6.3
- Online: MSTeam, code: 90mmfsx

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

KTMT2020

3

MTIO2020

4

Trần Hoàng Lộc

KTMT2018

Chiều thứ 2 hàng tuần, từ 15g00 - 17g00
Chiều thứ 5 hàng tuần, từ 15g00 - 17g00
Online: MS Teams This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Offline: Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Minh Quân

MTCL2018.1

Chiều thứ 2, chiều thứ 3: 14g00 - 17g00
Offline: E6.8
Online: MS Teams This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

MTCL2018.3

7

Trần Quang Nguyên

MTCL2018.2

Sáng thứ 2: Tiết 3-5 - Offline: E6.6
Sáng thứ 5: Tiết 2-5 - online: uxavl75

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thanh Thiện

KTMT2019

Sáng thứ 3, tiết 4-5 (từ 10g đến 11g15)
Offline: E6.4
Online: MS Teams This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Hồ Ngọc Diễm

MTCL2019.1

Sáng thứ năm hàng tuần: 10g00 - 11:30
Offline: E6.6
Online: MS Teams, code: z0c58a1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Mạnh Thảo

MTCL2019.2

Chiều thứ 5, 6 từ 14g00 đến 17h00
Online: MS Teams lớp MTCL2019.2
Code: c2gvssf

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

MTCL2019.3

Chiều thứ 5, 6 từ 14g00 đến 17h00
Online: MS Teams lớp MTCL2019.3
Code: ct81q3a

12

Ngô Hiếu Trường

MTCL2020.1

Sáng thứ 2 hằng tuần: 8h00 - 11h00
Online: gsmb20c
offline: E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

MTCL2020.2

Sáng thứ 2 hằng tuần: 8h00 - 11h00
Online: gsmb20c
offline: E6.6

14

Trần Đại Dương

KTMT2021

Chiều thứ 2 hàng tuần: 13h00 - 17h00
Online: fb.com/daiduonggautruc
Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

MTCL2021

16

Phan Đình Duy

MTIO2021

Chiều thứ 2 hàng tuần từ 14h00 đến 16h00

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.