HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Mời tham dự Seminar “How to Build a Successful Career in IT” do TMA tổ chức 31/5/2013

Trung tâm đào tạo TMA (TTC- www.ttc.edu.vn ) sẽ tổ chức seminar cho sinh viên buổi seminar với nội dung vô cùng bổ ích như sau:

+ Ni dungHow to Build a Successful Career in IT. 

+ Thi gian: 9g30 đến 11g30, ngày 31/5/2013 (thứ Sáu).

+ Đa đim: Phòng 106 CTTT (tòa nhà A), trường Đại học Công nghệ Thông tin.

+ Đi tượng: sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thân mời các bạn SV tham dự