HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015

Thông báo đến các bạn làm đề tài nghiên cứu khoa học 2015. Hoàn chỉnh sản phẩm đề tài (nếu có) và nộp về Phòng ĐTSĐH&KHCN từ ngày 01/12/2015 đến ngày hết 16 giờ 07/12/2015. Bộ hồ sơ nghiệm thu hoàn chỉnh cụ thể như sau:

- Báo cáo tổng kết các kết quả nghiên cứu: 03 quyển

- Giải thưởng NCKH của sinh viên: 2 bộ

- Giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC): 2 bộ

- Giải thưởng Euréka: 2 bộ

- Đĩa CD bao gồm: thuyết minh các kết quả nghiên cứu và các hồ sơ đăng ký giải thưởng: 01 đĩa.

- Giấy xác nhận thủ tục thanh toán đề tài: 01 bản.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Attachments:
Download this file (ThongBaoNghiemThuDeTaiSV2015.zip)ThongBaoNghiemThuDeTaiSV2015.zip[ ]481 kB