HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo nộp bản hoàn chỉnh thuyết minh đề tài NCKH SV 2015 đối với đề tài đã được duyệt

Khoa KTMT thông báo đến các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015 có đề tài đã được duyệt cần hoàn chỉnh thuyết minh đề tài và nộp lại văn phòng khoa 1 bản theo các yêu cầu sau:

1. Thuyết minh đề tài phải đầy đủ các chữ ký của sinh viên tham gia thực hiện, chữ ký của Thầy/Cô hướng dẫn và thuyết minh phải được đóng thành quyển với đầy đủ trang bìa.

2. Bổ sung vào mục 12 (sản phẩm đề tài) của thuyết minh nội dung sau: Báo cáo tổng kết của đề tài.

3. Sinh viên gửi file thuyết minh về mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau khi đã hoàn chỉnh các thông tin theo thông báo.

4. Thời gian nộp thuyết minh đề tài (bảng giấy và file): đến hết ngày 19/6/2015.

Sinh viên xem danh sách đề tài được duyệt ở file đính kèm. Khoa đang lưu các bản thuyết minh đề tài trước đây đối với đề tài đã được duyệt, sinh viên liên hệ khoa lấy nếu cần.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (KTMT_Danh sach DT KHCN SV _Duyet.xls)KTMT_Danh sach DT KHCN SV _Duyet.xls[ ]35 kB