HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Seminar "Nghiên cứu khoa học - from Student to a Researcher"

Nghiên cứu khoa học? Bắt đầu từ đâu? Đăng ký ra sao? Làm cái gì bây giờ?...

Hẳn rằng nhiều sinh viên vẫn còn băn khoăn là sinh viên thì nghiên cứu khoa học như thế nào? Đó là việc mà sinh viên có thể làm được? Nhằm giải đáp những thắc mắc của sinh viên về nghiên cứu khoa học, tạo động lực cho các bạn qua việc hướng dẫn chi tiết từ những bước sơ khởi nhất như việc tìm ý tưởng nghiên cứu như thế nào, đăng ký như thế nào và quá trình nghiên cứu ra sao, Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính tổ chức buổi seminar:

"NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - FROM STUDENT TO A RESEARCHER"

Kính mời các bạn sinh viên cùng tham dự để được lắng nghe những chia sẻ từ 2 giảng viên có năng lực nghiên cứu hàng đầu khoa Kỹ thuật Máy tính gồm TS. Đoàn Duy và ThS. Phan Đình Duy.

Hẹn gặp các bạn qua Microsoft Teams với code zpt2yrl vào 10g00 ngày 26.3.2020 nhé.

poster NCKH