HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

BACH KHOA INNOVATION 2020

Đối tượng

- Sinh viên Trường ĐHBK
- Số lượng: 3-5 thành viên/đội
- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN (phải có ít nhất 1 thành viên là sinh viên Trường ĐHBK – Group Kết nối SV Bách Khoa)
- Nhóm trưởng là đại diện chính thức làm việc với BTC
- Ưu tiên sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế của Trường ĐH Bách Khoa;
- Mỗi sinh viên không được tham dự quá 02 đề tài;
- Khi tham dự cuộc thi, mọi thay đổi về thành viên/nhóm trưởng, đội thi cần phải thông báo và được sự chấp thuận của BTC.

Đề tài đăng ký
- Báo cáo và thuyết trình bằng tiếng Anh
- Đề tài/dự án đăng ký sáng tạo, giải quyết các vấn đề thiết yếu hiện tại/tương lai của xã hội.
- Đề tài không được vi phạm luật sở hữu trí tuệ.Đề tài không được vi phạm luật sở hữu trí tuệ.
- Đề tài đã đạt giải từ hạng Ba trở lên của các cuộc thi tương tự không được đăng ký.
- Khuyến khích đề tài/dự án liên quan tới các chuyên ngành: Cơ khí, Công nghệ Vật liệu, Điện – Điện tử, Khoa học Ứng dụng, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Địa chất – Dầu khí, Giao thông, Hóa học, Xây dựng, Môi trường, Quản lý Công nghiệp…

Website cuộc thi: https://oisp.hcmut.edu.vn/bk-innovation/