• Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

  • Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp HK2(2019-2020)

  • Thông báo về kế hoạch thực hiện các học phần đồ án HK2(2019-2020) Hệ CQĐT+CLC

  • Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2019-2020

  • Thông báo thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiêp HK1_Năm học 2019-2020 - Chất lượng cao

  • Thông báo kế hoạch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2019 - Hệ Chất lượng cao

[UIT-TTPC&ĐBCL] Thông báo về việc khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên
[UIT-TTPC&ĐBCL] Thông báo về việc khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
Căn cứ Kế hoạch rà soát, cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2016- 2020 ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Hiệu

[Seminar] Kỹ thuật Matching trong layout mạch CMOS
[Seminar] Kỹ thuật Matching trong layout mạch CMOS

Vào chiều thứ 7, ngày 21/12/2019, khoa Kỹ thuật Máy tính đã tổ chức buổi seminar về kỹ thuật matching trong layout mạch CMOS.

Diễn giả của buổi seminar là các kỹ sư đến từ công ty TNHH Công nghệ Microchip - Công ty có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các lõi bộ nhớ và các mạch analog trong lĩnh vực bán dẫn.

Hình ảnh kỹ sư của

[epi-tech] Field Applications Engineer
[epi-tech] Field Applications Engineer

Job Description
• Understanding customer requirements and developing technical solution for customers
• Updating latest supplier product technologies to promote to customers
• Following up with customer from design to production, resolve technical issues and optimize BOM cost.
• Establishing and maintaining customer relationship

[NCKH-SV] Đăng ký đề tài NCKH-SV 2019
[NCKH-SV] Đăng ký đề tài NCKH-SV 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên