THỰC TẬP - VIỆC LÀM

TB Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ I (2018-2019) – Hệ Chính quy Đại trà

 THÔNG BÁO

Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ I (2018-2019) – Hệ Chính quy Đại trà

1. Quy trình Biểu mẫu Thực tập

Xem chi tiết tại: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

2. Kế hoạch Chi tiết (Vui lòng xem trong file đính kèm)

3. Lưu ý: Khoa KTMT căn cứ vào DS lớp đăng ký môn học Thực tập doanh nghiệp CE501.J11 mà P.DTDH gửi lên khoa để phân công giảng viên hướng dẫn, nếu SV nào đã đăng ký môn học này sau đó (đăng ký bổ sung) nên chưa có tên trong danh sách phân công liên hệ văn phòng Khoa KTMT để được hướng dẫn.

Chúc các bạn thực tập đạt kết quả tốt!