HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Thực tập ngành vi mạch công ty Fsoft

Thông tin thực tập ngành Thiết kế vi mạch
Công ty Cty FSoft về LSI jobs tuyển các bạn thực tập về ngành Thiết kế Vi mạch.
Các bạn sinh viên có thể email cho Thầy Sơn theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đăng ký nhé