THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo nộp báo cáo thực tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Chất lượng cao

 Căn cứ thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập như sau:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 27/12/2018- 28/12/2018 (Thứ 5 và thứ 6)

          Sáng từ 9g00 đến 11g00

          Chiều từ 13g30 đến 15g30

          Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://goo.gl/forms/4nfngz7sRcHVMmHP2

Thời gian báo  cáo thực tập trước hội đồng dự kiến trong khoảng thời gian từ 31/12/2018 đến 18/01/2019: sẽ thông báo cụ thể sau ngày SV nộp BCTT (sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút) (DS và thời gian hội đồng chi tiết sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT).

Attachments:
Download this file (CE501.J11.MTCL_18-11-06.xlsx)CE501.J11.MTCL_18-11-06.xlsx[ ]10 kB