Số lượng 11:
+ IC design : 03
+ Verification: 03
+ Asic design: 05

Thời gian từ 03->06 tháng.

Các bạn có skill về Thiết kế Số, Kỹ thuật Số, Điện tử Máy tính quan tâm đến Thiết kế Vi mạch và mong muốn thực tập trong lĩnh vực này vui lòng gửi CV tới email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được sắp xếp phỏng vấn.